Kulturno-prosvetno in športno rekreativno društvo slepih in slabovidnih »KAREL JERAJ« je organiziralo in izvedlo V. mednarodni memorial »Pavleta Ribiča« v steznem kegljanju. Memorial je potekal na kegljišču Šport Ljubljana, Staničeva 41, v Ljubljani.

Na tekmovanju so sodelovale ekipe in posamezniki iz naslednjih društev in sicer:

  • MDSS Kranj
  • ŠUS »Svjetlost« Osijek
  • MDSS Koper
  • SKS »Zagreb«
  • MDSS Celje
  • SRDS »Napredak« Beograd
  • SDSS »Kantona« Sarajevo
  • SKS Rijeka
  • KPŠRD »KAREL JERAJ«

Tekmovanje je potekalo ekipno in posamezno. Tekmovanje je med posamezniki bilo v moški in ženski konkurenci na 120 metov (4 × 30 na polno).

Doseženi so bili naslednji rezultati:

Ekipno smo sodelovali s tremi ekipami v sestavi:

2. mesto KPŠRD Karel Jeraj I. (2003 podrtih kegljev)
B1 Mitja Osolnik
B2 Sašo Kajtna
B3 Franc Tomšič

8. mesto KPŠRD Karel Jeraj II. (1788 podrtih kegljev)
B1 Luj Šprohar
B2 Igor Žagar
B3 Jože Novak

9. mesto KPŠRD Karel Jeraj III. (1720 podrtih kegljev)
B1 Rok Janežič
B2 Stane Luzar
B3 Branka Zorko

Posamezno pa so se naši kegljači uvrstili na mesta:

Med ženskami je v kategoriji B3 Branka Zorko osvojila 3. mesto z 653 podrtimi keglji.

Med moškimi pa so bili uvrstitve naših:

1. Mesto Mitja Osolnik (kategorija B1, 584 podrtih kegljev)
2. Mesto Sašo Kajtna (kategorija B2, 717 podrtih kegljev)
3. Mesto Igor Žagar (Kategorija B2, 709 podrtih kegljev)
6. Mesto Stane Luzar (Kategorija B2, 628 podrtih kegljev)
4. Mesto Franc Tomšič (Kategorija B3, 704 podrtih kegljev)
12. Mesto Jože Novak (Kategorija B3, 629 podrtih kegljev)

Ogledate pa si lahko tudi podrobnosti o memorialu.

Fotogalerija 5. Ribičev memorial