Predstavitev društva

Kulturno-prosvetno in športno rekreativno društvo slepih in slabovidnih »KAREL JERAJ« je invalidsko društvo, ki deluje na področju invalidskega varstva za slepe in slabovidne ter na drugih področjih v Republiki Sloveniji. Društvo je slepim in slabovidnim zaradi njihovih posebnih potreb v pomoč pri doseganju kakovosti življenja, zlasti pri organiziranju in spodbujanju slepih in slabovidnih za rekreativni in tekmovalni šport ter šah pod posebnimi pogoji, zanje organizira rekreacijo za ohranjanje zdravja, kulturne prireditve, potopisna in druga predavanja, tečaje ter jih pomaga pri vključevanju v družbo ipd. Dejavnosti društva se odvijajo preko celega leta, na društvu in izven njega. Naše članice in člani se udeležujejo različnih tekmovanj oziroma turnirjev na državni in mednarodni ravni, kar hkrati pomeni, da zelo dobro sodelujemo z drugimi sorodnimi društvi.

Naše društvo deluje v prostorih MDSS Ljubljana. Smo tudi člani Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS).

Društvo je bilo ustanovljeno 26. marca 1957 in se imenuje po skladatelju in učitelju glasbe v Zavodu za slepo in slabovidno mladino, Karlu Jeraju. S slepimi se je prvič srečal leta 1912, ko se je zaposlil tudi v Zavodu za slepo mladino v Purkersdorfu pri Dunaju. Tam je poučeval violino in zelo ambiciozno zastavil glasbeno izobraževalni program slepih in slabovidnih. Pred koncem prve svetovne vojne so v Purkersdorfu postavili lazarete za vojne invalide, med katerimi je bilo veliko število oslepelih vojakov, katerim je posvetil posebno skrb in organiziral ter izvedel veliko število koncertov. Vodil je slovenski dijaški zbor »Zvezda« in sodeloval pri vseh prireditvah slovenskih kulturnih organizacij na Dunaju. Po končani prvi svetovni vojni se je s soprogo, slovensko pesnico Vido Jeraj, odzval pozivu domovine in vrnil v Ljubljano. Takoj je nastopil službo v Glasbeni matici kot profesor za violino in dirigent novoustanovljenega Orkestralnega društva. Ves čas svojega delovanja je iskal obliko, kako z glasbo obogatiti slepo in slabovidno mladino, saj do konca druge svetovne vojne ni bilo ustreznih ustanov, kamor bi lahko svoje izkušnje z Dunaja prenesel na naša tla. Po vojni pa se je z vrnitvijo Zavoda za slepo in slabovidno mladino v Ljubljano ponudila možnost, da to željo udejanji, saj je bil od ravnateljice in ustanoviteljice Mire Dobovšek pritegnjen k sodelovanju. Obrnil se je nov list v zgodovini glasbenega razvoja slepih in slabovidnih pri nas. Za svoje plodno delo je prejel najvišje državno priznanje »Red dela prve stopnje«. Smrt je leta 1951 prekinila njegovo zagnano delo.

Karel Jeraj

Karel Jeraj, slovenski skladatelj in violinist, vodil je glasbeni razvoj slepih in slabovidnih oseb

Slovenski skladatelj in violinist

Vir: Ilustrirani Slovenec, številka 32,