Naši kegljači so v četrtek, 28. marca 2019 v Pivki sodelovali na 23. kegljaškem turnirju za Pokal Pivke 2019. Kegljači so bili uvrščeni v skupno kategorijo ter ločeni po spolu:

tekmovalka – 8. Branka Zorko (693 – B3),
tekmovalci – 19. Mitja Osolnik (501 + 25 %), 10. Igor Žagar (682 + 5 %), 7. Franci Tomšič (723 – B3), 6. Sašo Kajtna (725 – B3) in 5. Miro Rus (728 – B3).