S pomočjo donatorskih sredstev smo v preteklosti izvedli že kar precej športno
rekreativnih akcij oziroma dogodkov, ki so namenjeni slepim in slabovidnim.
Tako smo izvedli tudi že nekaj mednarodnih memorialov »Pavleta Ribiča« v
steznem kegljanju, na katere povabimo slepe in slabovidne iz Slovenije in
tujine.

Ker nimamo dovolj finančnih sredstev, s katerimi bi želeli zagotavljati
kakovost življenja slepim in slabovidnim na področju športa, rekreacije in
kulture, bi nam kakršna koli vaša pomoč ogromno pomenila. Slepim bi na ta način
lahko nudili spremstvo na tekmovanjih, vsem članom bi omogočili prevoze na
tekmovanja in kulturne dogodke, za naše tekmovalke in tekmovalce bi lahko
nabavili športno opremo, ki jo potrebujejo pri svojem udejstvovanju in lahko bi
plačali najemnino za najete prostore, ki jih potrebujemo pri izvajanju športno
rekreativnih, kulturnih ter drugih akcijah.

Seveda, lahko nam poleg finančne pomoči pošljete vaš promocijski oziroma
reklamni material, ki bi ga uporabili na dogodkih in tako promovirali vaše
podjetje.

V kolikor ste nam pripravljeni pomagati z donacijo, nam vaša finančna sredstva
lahko nakažete na naš transakcijski račun številka:

SI56 0208 3001 1449 470 (NLB d.d.)

Za vaš prispevek se vam iskreno zahvaljujemo.

0,5 % DOHODNINE

V skladu z Zakonom o dohodnini v Sloveniji lahko davčni zavezanec zahteva, da
do 0,5 % dohodnine prostovoljno preusmerimo upravičencem po lastni želji. Med
upravičene prejemnike tega dela dohodninskih sredstev je tudi naše društvo.
Zato lahko 0,5 % dohodnine namesto državnemu proračunu namenite za pomoč slepim
in slabovidnim. Obrazec vam je na voljo na uvodni strani naše spletne strani.