V soboto, 18. novembra 2017 smo se z avtobusom odpeljali na ekskurzijo na Gorenjsko. Najprej smo se ustavili v Lescah kjer smo obiskali trgovino Gorenjka. Tu so nam pripravili manjšo degustacijo njihovih proizvodov, katere smo lahko tudi kupili. Pot smo nadaljevali proti Mojstrani in tam obiskali Slovenski planinski muzej. Muzej v Mojstrani ponuja pravo gorsko izkušnjo za alpinistične navdušence, v katerem lahko doživite planinsko izkušnjo v prvem igrificiranem muzeju na svetu.

Naše srečanje pa smo zaključili v domu oddiha ZDSSS na okroglem, ki smo ga popestrili z glasbo in plesom za kar je poskrbel duo SIMI.
V Ljubljano smo se vrnili v večernih urah polni lepih vtisov.

Nekaj utrinkov iz ekskurzije pa si lahko ogledate v fotogaleriji!


V jesenskem terminu smo na društvu gostili dva zanimiva gosta!

V torek, 10. oktobra 2017 je na društvu potekalo društveno družabno popoldne našega društva. Na tokratnem srečanju nas je obiskal naš gost nekdanji vrhunski košarkar, športni komentator in politik gospod Peter Vilfan. V sproščenem pogovoru smo preživeli zanimivo in lepo popoldne.
Druženja se je udeležilo skupno 27 slepih in slabovidnih ter njihovih spremljevalcev.

V ponedeljek, 06. novembra 2017 pa nas je v okviru družabnega popoldneva obiskala gostja gledališka in filmska igralka gospa Alenka Tetičkovič. Druženja se je udeležilo skupno 13 slepih in slabovidnih ter njihovih spremljevalcev. Gospa Alenka nam je povedala veliko zanimivega o svojem poklicu in hitro je minil čas ob prijetnem klepetu.


Naši kegljači so v sredo, 06. septembra 2017 v Novi Gorici sodelovali na turnirju za "e;Pokal Nove Gorice 2017"e;. Vsi slepi in slabovidni kegljači so bili uvrščeni v skupno kategorijo. Rezultati naših kegljačev:

člani – 14. Rok Janežič (372 + 25 % – B1), 10. Stane Luzar (603 + 5 % – B2), 9. Jože Novak (652 – B3), 7. Mitja Osolnik (530 + 25 % – B1), 3. Miro Rus (685 – B3) in 1. Igor Žagar (747  +5 % – B2)
ter članice: 3. Branka Zorko (658 podrtih kegljev – B3).


Ob koncu meseca julija 2017 so upravne enote v skladu z določili Zakona o izenačevanju možnosti invalidov začele izdajati invalidsko kartico ugodnosti, za katero lahko invalidi zaprosijo na vseh 58 upravnih enotah po Sloveniji.

Z invalidsko kartico ugodnosti bodo invalidi v državah EU lahko uveljavljali posebne komercialne popuste, ki so jim na voljo v posameznih državah.

Aktualne ugodnosti bodo lahko upravičenci spremljali na spletni povezavi
www.invalidska-kartica.si,
kjer je objavljena baza ugodnosti. Na njej bo mogoče iskati podatke po vrsti ugodnosti in krajih. Informacija o ugodnosti se bo izpisala z osnovnimi podatki: naslov, spletni naslov, delovni čas, telefonska številka, višina popusta…

Uporabniki bodo imeli možnost uporabe baze ugodnosti tudi preko mobilne aplikacije na svojem mobilnem telefonu. Mobilno aplikacijo bodo uporabniki lahko poiskali pod naslovom: "INVALIDSKA KARTICA".

Do kartice so upravičeni državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tujci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in sicer:

 • invalidi I., II. in III. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (vsi delovni invalidi – odločba ZPIZ)
 • priznana telesna okvara (odločba ZPIZ o telesni okvari):
  • 90 % TO zaradi izgube vida
  • 70 % TO zaradi izgube sluha
  • najmanj 80 % TO, če se TO seštevajo in je najnižji odstotek za eno TO vsaj 70 %
 • invalid po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanjuinvalidov (odločba Zavoda RS za zaposlovanje)
 • priznan status invalidne osebe po Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidov (sklep ali odločba Zavoda RS za zaposlovanje)
 • status invalida po Zakonu o vojnih invalidih (odločba upravne enote)
 • pridobljen status po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (odločba centra za socialno delo ali redko ZPIZ)
 • razvrščeni po Zakonu o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (odločba centra za socialno delo na podlagi mnenja komisije za razvrščanje):
  • o otroci z motnjami v duševnem razvoju
  • gluhi otroci
  • slepi otroci
  • otroci z okvarami, deformacijami ali gibalnimi motnjami, ki se ne morejo izobraževati skupaj z drugimi otroci
 • usmerjeni po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – enako kot prejšnja alineja (odločba Zavoda RS za šolstvo)
 • gluhoslepi – 50 % okvara sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. Kategorija slepote in slabovidnosti (izvid zdravnika – enako kot zatehnične pripomočke)
 • pridobljen status invalida po predpisih drugih držav članic EU

Upravičenci z izdajo kartice nimajo dodatnih stroškov. Za izdajo kartice prinesejo s seboj na upravno enoto fotografijo (format fotografije za osebno izkaznico), veljavni osebni dokument in originalno odločbo oziroma kopijo odločbe, ki je istovetna originalu s katero dokažete svojo invalidnost.


60 letnica delovanja našega društva

Lokacija: dom kulture Španski borci

Po nekaj mesecih trdega dela smo uspešno obeležili 60‑letnico
delovanja našega društva s svečano prireditvijo, ki je potekala pod
častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije gospoda
Boruta Pahorja.

V ponedeljek, 27. marca 2017 smo v Centru kulture ‑ Španski borci,
Zaloška cesta 61, v Ljubljani pripravili prireditev. K sodelovanju smo
povabili gospo dr. Aksinjo Kermauner, tiflopedagoginjo, ki je napisala
scenarij prireditve z naslovom "Navzgor se širi rožmarin" ter
gospoda Romana Končarja, ki pa je opravil režijo. Z obema smo skupaj
oblikovali program in seznam vseh nastopajočih. Vseskozi sta nam tudi
pomagala pri sami organizaciji prireditve, za kar smo jima neizmerno
hvaležni. Zakaj tak naslov prireditve? Ker je prav s tem naslovom
poimenovana ena od pesmi, ki jih je napisala pesnica in soproga Karla
Jeraja po katerem se imenuje naše društvo. Na prireditvi so nastopili
slepi in slabovidni ustvarjalci, kakor tudi posebni gostje. Nastopili
so: Aleš Hadalin, Rok Janežič, Duo Simi ‑ Simona in Miha Jakopin,
Aleksander Novak, Benjamin Škrab, Mirjana Šernek ter članice naše
kulturne skupine "Optimisti" in sicer: Ana Oražem, Lidi Klebučar in
Irena Temlin, pod vodstvom mentorice Suzane Furjanič Gladek
Kot gostje pa so nastopili citrarka, Tanja Lončar in Prifarski muzikanti.

Prireditev sta povezovala Sonja Pungertnik in Roman Končar. Med
njunimi dialogi pa so se na platnu vrtele projekcije o stereotipih o
slepoti, oziroma o zmotah in resnici o slepih in slabovidnih.

Slavnostna govornika na prireditvi sta bila gospa Vlasta Nussdorfer,
varuhinja človekovih pravic in predsednik našega društva Miha Jakopin.

Na prireditev smo povabili naše člane in tudi druge slepe in
slabovidne, predstavnike invalidskih organizacij in društev ter
tiste, ki nam pomagajo pri našem delu, svojce naših umrlih članov, ki
so z svojim delom veliko doprinesli k delovanju našega društva in še
druge goste.

Zahvaljujemo se našim donatorjem, brez katerih seveda omenjene
prireditve nikakor ne bi mogli organizirati. Donatorji prireditve so
bili: Cvetje Eli, ELES, d.o.o., Elektro Ljubljana,  d.d., ICM
INTERCOMMERCE,  d.o.o., Kavarna S.E.M., Masta Trade,  d.o.o., Pivovarna
Laško Union,  d.o.o., Podravka,  d.o.o., EN‑KNAP in ostali. Tjaša Temlin
pa je poskrbela za make‑up in frizure.

Ob koncu prireditve je bila tudi manjša pogostitev. Za strežbo so
poskrbeli zaposleni iz Druge Violine in njihovi mentorji. Za slaščice
ob pogostitvi pa so poskrbele naše članice in njihovi družinski člani
ter gojenke Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora. Vsi
nastopajoči, naši spremljevalci ter ostali, ki so pomagali pri
organizaciji in izvedbi prireditve so sodelovali brezplačno, za kar se
jim ob tej priložnosti še enkrat najlepše zahvaljujemo.

Dodajamo še pesem pesnice ga. Vide Jeraj, po kateri smo naslovili našo svečano prireditev:

Navzgor se širi rožmarin,
navzdol se nagelj vije,
na okenca zagrnjena
večerno sonce sije.
Rdeča ruta, bel ošpet,
dekle razposajeno,
širok klobuk, oj fant vesel,
ki si prepeva eno.
Ti nageljni, ta rožmarin,
ti kmetje v luči sonca,
ej, takih nima celi svet,
pa pojdi tja do konca!

Nekaj utrinkov pa si lahko ogledate v fotogaleriji!


Za nami je spet prijeten dan.

V soboto 19. november 2016 smo se tokrat z avtobusom odpeljali v Belo krajino.

Najprej smo se ustavili v vasi Otok, kjer stoji vojaško letalo DC3 iz 2. svetovne vojne. Že na avtobusu nam je naša spremljevalka prebrala zanimive informacije o tem letalu.

Nato smo pot nadaljevali v Metliko, kjer smo obiskali gasilski muzej, kjer smo si lahko ogledali, tudi vzeli v roke nekaj predmetov gasilske opreme in izvedeli nekaj o gasilstvu nekoč.

Našo pot smo nato nadaljevali v Radovico pri Metliki, kjer smo obiskali osnovno šolo Brihtna glava. Tu so nekoč otroci obiskovali šolo, sedaj pa na šaljiv način predstavljajo turistom kako so se učili takrat in na ta način ljudem predstavijo naravno in kulturno dediščino Bele Krajine.

Našo ekskurzijo pa smo zaključili na Jugorju z kosilom, ki smo ga popestrili z glasbo in plesom, za katerega je poskrbel Duo SIMI.

Ekskurzije se je udeležilo 59 članic in članov ter naših prijateljev oziroma spremljevalcev.

Nekaj utrinkov si lahko ogledate v fotogaleriji.