V četrtek, 22. in v petek 23. novembra 2018 so se naši kegljači v Kranju udeležili 14. mednarodnega turnirja in 8. memoriala Borisa Žukevića.

Naša II. ekipa v sestavi: Luj Šprohar, Stane Luzar in Sašo Kajtna je zasedla 9. mesto (1720 podrtih kegljev) in
naša I. ekipa v sestavi: Mitja Osolnik, Igor Žagar in Miro Rus je zasedla 4. mesto (1822 podrtih kegljev). Sodelovalo je 18 ekip.

Posamezno so naši kegljači zasedli naslednje uvrstitve:
članica — v kategoriji B3 — 2. Branka Zorko (667),
člani — v kategoriji B1 — 9. Luj Šprohar (441), 5. Mitja Osolnik (474),
v kategoriji B2 – 11. Stane Luzar (599), 6. Igor Žagar (677),
v kategoriji B3 – 10. Miro Rus (671), 9. Sašo Kajtna (680) in 5. Franci Tomšič (689 podrtih kegljev).