Posredujemo vam dopis Državne volilne komisije glede glasovanja invalidov, v katerem le ta pojasnjuje načine glasovanja v skladu z novelo Zakona o volitvah v državni zbor.

Pri tem izpostavljajo tri načine:

  • Po pošti (enkratno ali stalno). Za enkratno glasovanje po pošti invalid obvesti okrajno volilno komisijo, ki mora obvestilo prejeti najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja, za stalno glasovanje po pošti pa je potrebno, v istem roku, obvestiti državno volilno komisijo. V obeh primerih je obvestilu potrebno priložiti odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Volilno gradivo za glasovanje po pošti se invalidu posreduje na njegov naslov za vročanje.
  • Na domu. Najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja je potrebno obvestiti okrajno volilno komisijo, da volivec želi glasovati, pred volilnim odborom, na svojem domu (na naslovu stalnega prebivališča).
  • S pomočjo druge osebe. Volivec, ki ne more sam glasovati lahko seboj na volišče pripelje osebo (ki ne sme biti član volilnega odbora), ki namesto njega, vendar pa po njegovih navodilih, glasuje.